Skilmálar og upplýsingar

Í upphafi leigutímabils

Verzlanahöllin býður básleigjendum tvær hentugar tímasetningar til að setja upp bás. Básleigjandi á rétt á básnum sínum klukkustund fyrir lokun daginn áður en leigutímabil hefst (það er, ef leigutímabil hefst á mánudegi á básleigjandi rétt á básnum klukkustund fyrir lokun á sunnudegi) – Athugið – á ekki við ef lokaður dagur er daginn fyrir upphafsdag (til dæmis lokaður dagur um jól, áramót, páska og þess háttar – lokaðir dagar eru gráir og óbókanlegir í bókunardagatali). Básaleigjanda er velkomið að koma í Verzlanahöllina um tveimur tímum fyrir lokun, eða klukkan fjögur/16:00 til að gera vörurnar tilbúnar á uppsetningarsvæðinu og getur básleigjandi sett þær í básinn klukkustund fyrir lokun. Henti básleigjanda betur að koma samdægurs er básaleigjandi velkominn í Verzlanahöllina frá opnun verslunar eða frá klukkan 10:00 virka daga og 11:00 um helgar. Verslunin lokar alla daga klukkan 18:00 og skal básleigjandi hafa lokið uppsetningu á bás sínum fyrir lokun.

Ef engar vörur eru komnar í básinn undir lok fyrsta dags og ekkert skriflegt samkomulag hefur verið gert er Verzlanahöllinni heimilt að leigja básinn út til nýs aðila.

Afbókun á bás

Básleigjandi hefur rétt á að afbóka básleigu sína allt að 15 dögum áður en fyrsti dagur básaleigu rennur upp. Básleiga er aðeins endurgreidd ef afpöntun berst með að minnsta kosti 15 daga fyrirvara að fyrsta degi leigutímabils básleigunnar. Básleiga er ekki endurgreidd ef færri en 15 dagar eru í að leigutímabil hefjist, óháð því hvenær bókunin var gerð. Til að afbóka básleigu sendir básleigjandi tölvupóst á verzlanahollin@verzlanahollin.is.

Breyting á básleigutímabili

Verzlanahöllin getur ekki breytt bókunartímabili ef minna en 15 dagar eru í fyrsta dag leigutímabils.

Skráning á vörum

Um leið og bókun er gerð ákveður básleigjandi lykilorð til að skrá sig inn á sitt svæði á innri vef Verzlanahallarinnar. Innskráning á innri vefinn er undir “login” á heimasíðunni. Á sínu svæði sér básleigjandi um að skrá allar vörur sem ætlunin er að selja í básnum. Básleigjandi gerir það með því að smella á flipann “bæta við vöru” á sínu svæði. Þar fyllir básleigjandi út nafn, nánari upplýsingar um vöru, magn vöru og verð og vistar. Starfsfólk Verzlanahallarinnar mælir sterklega með að vera með meira lýsandi heiti á vöru en minna, þar sem það auðveldar básleigjanda að fylgjast með hvað selst auk þess sem það eykur líkurnar á að starfsfólk geti fundið vöru í tölvukerfinu ef miðinn hefur dottið af og einhver vill kaupa hana. Gott er að láta ávallt merki, lit og stærð fylgja lýsingu. Heitið “Gul og græn nike peysa” með nánari lýsingu “stærð 36” er betri lýsing en “peysa”. Nánari lýsing getur orðið til þess að básleigjandi missi ekki af að selja vöru sem miðinn hefur dottið af.

Básleigjandi getur annaðhvort skráð vörurnar inn áður en básleiga hefst eða þegar hann setur upp básinn í Verzlanahöllinni á fyrsta degi básleigu sinnar. Básleigjandi getur byrjað að skrá vörurnar inn um leið og bókunin hefur verið gerð eða hvenær sem er fram að upphafi básleigu. Ef básleigjandi er búinn að skrá inn vörurnar í tölvukerfið þegar básleiga hefst prentar starfsfólk út límmiða með strikamerkjum fyrir hverja vöru sem er skráð á básinn. Ef básleigjandi er ekki búinn að skrá vörurnar inn við upphaf básleigunnar getur hann skráð vörurnar inn í tölvukerfið þegar hann er að gera vörurnar sínar tilbúnar á uppsetningarsvæðinu í Verzlanahöllinni og þarf básleigjandi þá að vera með snjallsíma, ipad eða tölvu til að gera það. Starfsfólk mælir með að vörur séu skráðar áður en básleigutímabilið hefst, þar sem það sparar básleigjanda tíma þegar verið er að setja upp básinn.

Á uppsetningarsvæðinu eru slár, herðatré, merkibyssur, miðar og þjófavarnir sem básleigjandi notar til að gera vörurnar sínar klárar áður en þær fara í básinn. Einnig er gufuvél og fatarúllur á staðnum sem básleigjanda er velkomið að nota til að fríska upp á vörurnar sínar. Þegar vörurnar eru tilbúnar með þjófavörnum og merkimiðum getur básleigjandi rúllað slánni að bás sínum og sett vörurnar í básinn. Aðstaða fyrir dýrari vörur er í afgreiðslu og getur básleigjandi einnig fengið að hafa örlítið af skarti og snyrtivörum til sölu í afgreiðsluborði.

Þjófavarnir

Ótakmarkað magn af þjófavörnum fylgir með í leiguverðinu. Húsnæðið er vaktað með eftirlitsmyndavélum og öryggiskerfi og starfsfólk Verzlanahallarinnar er vakandi fyrir búðarþjófnaði.

Verzlanahöllin ber ekki ábyrgð á stolnum, týndum né eyðilögðum vörum sama hvar í versluninni þær eru og í tilfelli af þjófnaði, eldsvoða og/eða vatnsskaða er Verzlanahöllin ekki bótaskyld. Innbústrygging básleigjanda bætir hugsanlega bruna/vatnsskaða eða þjófnað – Verzlanahöllin mælir með að básleigjandi hafi samband við tryggingafélag sitt  til að fá frekari upplýsingar um það.

Auglýsingar á vörum

Básleigjandi ætti að líta á básleiguna sína sem svo að hann sé að reka litla einkaverslun í takmarkaðan tíma undir þaki Verzlanahallarinnar. Starfsfólk hvetur básleigjanda því eindregið til að auglýsa vörurnar sínar á sem flestum stöðum, eins og verslanir gera. Auglýsingar á vörum eru ein besta leiðin til að hámarka líkurnar á að réttur kaupandi finnist fyrir þær. Á Facebook er hópurinn “Verzlanahöllin – til sölu” þar sem básleigjendur auglýsa vörurnar sínar. Einnig er hægt að birta myndir í Story á Instagram ef reikningur básleigjanda er opinn og merkja myndirnar með textanum @verzlanahollin þá getur starfsfólk Verzlanahallarinnar birt myndirnar á sínu story. Básleigjanda er einnig velkomið að auglýsa víðar, til dæmis á sínum eigin miðlum eða á fleiri hópum og getur básleigjandi þá vísað áhugasömum kaupendum til Verzlanahallarinnar sem sér um þjónustu, afgreiðslu og sölu. Starfsfólk Verzlanahallarinnar sendir einnig vörur út á land fyrir áhugasama kaupendur sem greiða fyrir slíkt.

Eignaréttur og vöruskilmálar

Básleigjandi hefur ótakmarkaðan eignarétt á vörum sínum og rétt til að selja þær í básnum.   Básleigjandi er að öllu leyti ábyrgur fyrir sínum bás og því sem í honum er.

Umgengnisreglur 

Breytingar á básum eru með öllu bannaðar. Básleigjanda er einungis heimilt að selja þær vörur sem komast í básinn. Óheimilt er að setja vörur fyrir utan básinn og á það einnig við um fatnað sem stendur út af básnum. Ekki er leyfilegt að hengja vörur utan á básinn né á bleika rammann. Ef vörur eru fyrir utan básinn verða þær fjarlægðar án fyrirvara og tilkynningar og áskilur starfsfólk sér rétt til að rukka niðurtektar- og/eða geymslugjald fyrir slíkt. Í Verzlanahöllinni er ekki aðstaða til að selja stóra muni og er þá átt við muni sem komast ekki í bás básleigjanda. 

Hámarksmagn af vörum á bás hverju sinni er 60, og er þá átt við bæði vörur á herðatrjám og vörur í hillunum þremur sem tilheyra básnum. Ef básleigjandi er með mikið af þunnum fatnaði til að hengja á herðatré getur hann verið með fleiri herðatré, en færri ef hann er með mikið af þykkum fatnaði. Starfsfólk hvetjur básleigjanda til að fylla reglulega á meðan á básleigutíma stendur en heildarmagn á vörum skal þó aldrei vera yfir 60 í hverjum bás hverju sinni.

Starfsfólk Verzlanahallarinnar snyrtir reglulega til í básum og passar að vörur liggi ekki á hillum eða á gólfi og er það innifalið í leigugjaldinu. Starfsfólk skilar vörum í viðeigandi bása eftir fremsta megni. Í gegnum dagsins amstur rata vörur af öðrum básum í bás básleigjanda og öfugt. Starfsfólk Verzlanahallarinnar er þakklátt básleigjanda fyrir að hjálpa til við að skila vörum sem tilheyra öðrum básum á sinn stað, þannig hjálpumst við öll að við að halda versluninni snyrtilegri og aðgengilegri. Er það hagur allra. Básleigjandi þarf ekki að koma í Verzlanahöllina reglulega til að snyrta til í básnum, en starfsfólk mælir með að básleigjandi fylli reglulega á básinn og starfsfólk mælir sterklega með að básleigjandi auglýsi vörurnar sínar.  Básleigjandi er þó ávallt ábyrgur fyrir að básinn sé snyrtilegur og uppfylli staðla verslunarinnar.

Við hvern bás er bleikur rammi þar sem leigjandi getur skrifað upplýsingar um það sem er í básnum og eru sérstakir pennar fyrir rammann geymdir í afgreiðslu. Básleigjandi getur beðið starfsfólk um að fá sérstaka penna að láni til að skrifa upplýsingar um básinn í rammann.

Ekki er heimilt að selja ólöglegar, falsaðar eða skaðlegar vörur, tóbak, áfengi, matvöru, vopn, flugelda, klámfengið efni, notaðar snyrtivörur eða aðrar vörur sem starfsfólk telur ekki við hæfi. Almennt er ekki er hægt að skila vörum en í einstaka tilfellum áskilur starfsfólk sér rétt til að taka aftur við vörum þar sem uppgötvast að þær voru seldar í óásættanlegu ástandi (brotnar, bilaðar eða þess háttar) og er básleigjandi látinn vita ef slíkt tilfelli kemur upp. Starfsfólk hefur einnig rétt á að fjarlægja vörur sem eru metnar skaðlegar fyrir ímynd eða staðla verslunarinnar, til dæmis ef vörur eru óhreinar, illa lyktandi eða götóttar.

Netverslunum og öðrum verslunum er ekki heimilt að selja í Verzlanahöllinni. Ekki er heimilt að hafa lagera eða vörur sem keyptar eru frá Ebay, Wish, Aliexpress eða öðrum álíka sölusíðum í Verzlanahöllinni og þá sérstaklega vörur sem ekki eru vottaðar til endursölu. Ekki er heimilt að selja nýjar vörur sem hafa verið fluttar inn af viðkomandi sérstaklega til að selja, Verzlanahöllin er ekki lageraðstaða fyrir nýjar vörur, til eru önnur hentugri úrræði fyrir slíkt. Þeim sem hafa sölupláss í Kolaportinu að staðaldri eða í öðrum álíka mörkuðum er ekki heimilt að bóka bása Verzlanahallarinnar til að selja varning sinn.

Nafnspjöld og önnur markaðssetning er ekki leyfileg í básnum. Ef þessu er ekki framfylgt áskilur starfsfólk Verzlanahallarinnar sér rétt til að fjarlægja nafnspjöld, markaðssetningarauglýsingar og/eða vörur úr tilteknum básum án fyrirvara.

Skipulag og áfylling á bás

Básleigjandi er ábyrgur fyrir sínum bás og er velkomið að bæta vörum á hann að vild meðan á leigutíma stendur og hvetur starfsfólk til þess. Innifalið í leigunni er ótakmarkað magn af límmiðum, herðartrjám og þjófavörnum.

Básleigjanda er velkomið að fylla á básinn hvenær sem hentar á opnunartíma Verzlanahallarinnar. Básleigjandi skráir inn vörur eins og áður, kemur í Verzlanahöllina til að fá límmiða og nýtir eins og áður uppsetningarsvæðið til að gera vörurnar tilbúnar. 

Óskilavörur

Ef verðmiði hefur dottið af vöru og hún finnst ekki í kerfinu eða ef vara finnst eftir að leigutímabili er lokið setur starfsfólk hana á „tapað og fundið“ svæði Verzlanahallarinnar. Starfsfólk Verzlanahallarinnar mælir með að básleigjandi kanni reglulega hvort vörur úr hans bás hafi endað þar. Starfsfólk ráðleggur básleigjanda líka að kíkja við í Verzlanahöllina eftir að leigutíma er lokið, sakni básleigjandi vöru. Vörur koma oft í leitirnar eftir nokkra daga, oft þegar aðrir básaleigjendur pakka niður sínum básum. Það er á ábyrgð básleigjanda að leita að vörum sem hann saknar eftir að básleigu lýkur. Vörur án verðmiða og vörur sem gleymast eru geymdar í „tapað og fundið“ í 6 daga, eftir þann tíma eru þær í eigu Verzlanahallarinnar sem ráðstafar þeim og/eða gefur til góðgerðarmála. Starfsfólk sendir básleigjanda staðlaðan tölvupóst, rekist það á vöru frá básleigjanda sem hefur tekið niður sinn bás og hefur básleigjandi 6 daga frá því tölvupósturinn er sendur til að sækja vöruna.
Vörur án verðmiða eru geymdar í 30 daga í “tapað og fundið”. Hafi enginn básleigjandi vitjað vörunnar innan þess tíma er varan í eigu Verzlanahallarinnar sem ráðstafar henni og/eða gefur til góðgerðarmála.

Breyting á verði

Ef básleigjandi vill breyta verði á einstaka vöru gerir hann það á sínu svæði undir “vörurnar mínar”, finnur þar vöruna og smellir á “edit” og kemur í Verzlanahöllina til að fá nýjan límmiða prentaðan og setur hann á vöruna. Básleigjandi er ábyrgur fyrir því að rétt verð sé á vörum hans. Vörur seljast á því verði sem er skráð í tölvukerfið. Starfsfólk sér ekki um að breyta verði á einstaka vörum fyrir básleigjendur. Óheimilt er að skrifa á verðmiðana og eru slíkir verðmiðar ógildir.

Afsláttur á bás

Ef básleigjandi vill setja afslátt á básinn sinn sendir hann tölvupóst á sale@verzlanahollin.is með nafni, básnúmeri og afsláttarprósentu sem hann óskar eftir að sé sett á básinn sinn. Hægt er að velja hvaða afsláttarprósentu sem er. Starfsfólk Verzlanahallarinnar setur afsláttinn á í tölvukerfinu og setur áberandi afsláttarmiða á básinn. 

ATH ef básleigjandi óskar eftir að afsláttur sé fjarlægður af básnum þarf hann sömuleiðis að senda tölvupóst á sale@verzlanahollin.is með nafni, básnúmeri og ósk um að fjarlægja afslátt.

Að færast milli bása

Básleigjandi bókar í upphafi heildartímabil sem hann vill vera í viðkomandi bás. Í lok básleigutímabilsins opnast greiðsluhnappur undir “bókanir mínar” flipanum á innra svæði básleigjanda, þar sem básleigjandi óskar eftir útgreiðslu á söluhagnaði, sem er einungis greiddur þegar vörurnar hafa verið sóttar af básleigjanda. Í kjölfar útgreiðslu eyðast vörurnar sem eru skráðar á básleiguna sjálfkrafa úr tölvukerfinu. Hafi básleigjandi ákveðið að halda áfram í nýjum bás í kjölfarið telst það sem nýtt leigutímabil og þarf básleigjandi að óska eftir því að starfsfólk færi vörurnar í tölvukerfinu á nýja básinn áður en hann óskar útgreiðslu. Básleigjandi þarf síðan að fá verðmiða sem tilheyra nýja básnum prentaða í Verzlanahöllinni og er ábyrgur fyrir því að réttir verðmiðar séu á vörunum í nýja básnum, þar sem gamlir verðmiðar eru ógildir og finnast ekki lengur í tölvukerfinu.

Í lok leigutímans

Bás tæmdur

Básleiganda er skylt að tilkynna starfsfólki Verzlanahallarinnar í afgreiðslu áður en hann byrjar að tæma bás sinn í lok leigutímabils. Starfsfólk leiðbeinir básleigjanda um að sækja slá, setja vörur sínar á hana og koma með slána í afgreiðslu þar sem starfsfólk fer yfir verðmiða á vörunum og fjarlægir þjófavarnir. Básleigjandi má í kjölfarið pakka vörum sínum.

Básinn þarf að vera tómur í seinasta lagi einni klukkustund fyrir lokun á síðasta degi leigutímabils, eða klukkan fimm/17:00. Næsti básleigjandi á rétt á básnum klukkustund fyrir lokun daginn áður en ný básaleiga hefst. Leigjandi er ábyrgur fyrir því að tæma básinn í lok leigutíma, nema að greitt sé sérstaklega fyrir þá þjónustu hjá Verzlanahöllinni. Mikilvægt er að verðmiðar séu enn á vörunum þegar básinn er tæmdur þar sem vörur án verðmiða má ekki taka með út úr versluninni. Starfsfólk fer yfir verðmiða á vörum básleigjanda áður en básleigjandi pakkar vörunum. Básleigjandi skal hafa skilríki meðferðis til að sýna starfsfólki, sé óskað eftir því. Básleigjandi skal láta starfsfólk vita á verzlanahollin@verzlanahollin.is ef annar aðili á vegum hans kemur til að tæma básinn.

Ef básinn hefur ekki verið tæmdur á réttum tíma og ekkert samkomulag verið gert varðandi það, mun starfsfólk Verzlanahallarinnar sjá um að pakka vörunum niður og innheimta fyrir það afgreiðslugjald 5.500 krónur. Starfsfólk geymir  vörurnar í 7 daga að hámarki en 1.000 króna geymslugjald er innheimt fyrir hvern dag sem vörurnar eru í  geymslu hjá Verzlanahöllinni. Eftir þessa 7 daga eru vörurnar í eigu Verzlanahallarinnar sem ráðstafar þeim á einn eða annan hátt.

Mögulegt er að semja fyrirfram um að starfsfólk tæmi básinn og kostar sú þjónusta 3.500 krónur. Semja þarf um þessa þjónustu í síðasta lagi fyrir kl 14:00 daginn sem bás skal tæmast.

Söluhagnaður

Við lok leigutímabils opnast greiðsluhnappur “senda beiðni” undir “bókanir mínar” á innra svæði básleigjanda, sem básleigjandi smellir á til að óska eftir útgreiðslu á söluhagnaði. Bókari Verzlanahallarinnar hefur allt að tvo virka daga eftir lok básleigu, til að greiða út eftir að básleigjandi hefur smellt á hnappinn. Miðast tveggja daga tímabilið við lok básleigu (17:00 á lokadegi). Söluhagnaður fæst einungis greiddur, hafi bás básleigjanda verið tæmdur og vörurnar sóttar. Básleigjandi greiðir 18% af heildarverðmæti vara sem Verzlanahöllin selur í rekstrar- og aðstöðukostnað. Básleigjandi sér sinn hagnað undir “minn hagnaður” á sínu svæði. Athugið – Í kjölfar útgreiðslu eyðast vörurnar sem eru skráðar á básleiguna sjálfkrafa úr tölvukerfinu. Básleigjandi getur sótt og/eða prentað út vörulista yfir vörurnar sínar undir “vörurnar mínar” flipanum, með því að smella á annaðhvort “print” eða “PDF” hnappana sem eru staðsettir efst á “vörurnar mínar” síðunni og er mikilvægt að básleigjandi sæki vörulistann áður en óskað er eftir greiðslu. Básleigjandi getur ekki sótt listann eftir að bókari hefur greitt út. Athugið – Óski básleigjandi þess að fá sölulista eftir að hafa fengið greiðslu tekur slík samantekt allt að 10 virka daga og kostar 2.500 krónur sem eru greiddar áður en sölulisti er sendur til básleigjanda.

Söluhagnaðurinn er millifærður á þann reikning sem leigjandi gaf upp þegar hann bókaði básinn, allt að tveimur virkum dögum frá því að básleigu er lokið og básleigjandi smellti á útgreiðslutakkann.

Básleigjandi þarf að óska eftir útgreiðslu á söluhagnaði innan 90 daga frá lokum básleigu sinnar.

ATH! Básleigu telst ekki lokið fyrr en leigjandi hefur tæmt básinn sinn.

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Governing law / Jurisdiction

These Terms and Conditions are in accordance with Icelandic law.