Skilmálar

Básar eru leigðir í gegnum heimasíðuna okkar, www.verzlanahollin.is

Verzlanahöllin er fyrst og fremst fyrir einstaklinga sem selja notaðan varning af eigin heimilum.

Leigutímabil eru sem hér segir:

10 dagar

20 dagar

30 dagar

45 dagar

60 dagar

Ef það er frídagur inn í leigutíma leigjanda telur hann ekki inn í tímabil básleigjanda og lengist bókun sjálfkrafa sem nemur frídeginum.

Hámarksleigutími eru 60 dagar nema skriflegt samkomulag sé gert við eigendur Verzlanahallarinnar

ATH! Vilji básleigjandi framlengja básnum sínum gerir hann það í gegnum heimasíðu okkar verzlanahollin.is með að bóka básinn eins og áður.

Afbókanir

Þegar básleigjandi pantar bás hjá Verzlanahöllinni hefur hann 14 daga frest til endurgreiðslu ef honum snýst hugur. Ef leigjandi nýtir þann rétt sendir hann tölvupóst á netfangið verzlanahollin@verzlanahollin.is með reikningsupplýsingum fyrir klukkan 14:00 og Verzlanahöllin millifærir endurgreiðsluna. Vinsamlegast athugið að bás er einungis endurgreiddur ef hann er afpantaður með að minnsta kosti 14 daga fyrirvara og miðast það við fyrsta dag leigutímabils. Ekki er mögulegt að fá endurgreitt ef það eru færri en 14 dagar í að leigutímabilið hefjist, óháð því hvenær básinn var pantaður.

Verð

Verðin sem gefin eru upp á heimasíðunni eru með virðisaukaskatti.

Rekstrarkostnaður

Auk básleigu greiðir básleigjandi 15% af heildarverðmæti vara sem Verzlanahöllin selur í rekstrar- og aðstöðukostnað.

Ferlið

Í upphafi leigutímabils

Verzlanahöllin býður básleigjendum tvær hentugar tímasetningar til að setja upp bás. Básleigjandi á rétt á básnum sínum annaðhvort klukkustund fyrir lokun daginn áður en leigutímabil hefst (það er, ef leigutímabil hefst 01.02 á básleigjandi rétt á básnum klukkustund fyrir lokun 31.01) eða klukkustund fyrir opnun daginn sem básaleiga hefst. Básaleigjanda er velkomið að koma í Verzlanahöllina um tveimur tímum fyrir lokun (16:00 á virkum dögum, 15:00 um helgar) til að gera vörurnar tilbúnar á uppsetningarsvæðinu og getur básleigjandi sett þær í básinn klukkustund fyrir lokun. Henti það betur að koma samdægurs er básaleigjandi velkominn í Verzlanahöllina klukkustund fyrir opnun daginn sem leigutímabil hefst (10:00 á virkum dögum, 11:00 um helgar). Verslunin lokar kl 18:00 á virkum dögum og 17:00 um helgar og skal básaleigjandi hafa lokið uppsetningu við lokun Verzlanahallarinnar. Það sama á við um áfyllingar á básum.

Ef engar vörur eru komnar í básinn undir lok fyrsta dags og ekkert skriflegt samkomulag hefur verið gert er Verzlanahöllinni heimilt að leigja básinn út til nýs aðila.

Þjófavarnir

Ótakmarkað magn af þjófavörnum fylgir með í leiguverðinu. Húsnæðið er vaktað með eftirlitsmyndavélum og öryggiskerfi og starfsfólk Verzlanahallarinnar er vakandi fyrir búðarþjófnaði.

Verzlanahöllin ber ekki ábyrgð á stolnum, týndum né eyðilögðum vörum og í tilfelli af þjófnaði, eldsvoða og/eða vatnsskaða er Verzlanahöllin ekki bótaskyld. Innbústrygging básleigjanda bætir hugsanlega bruna/vatnsskaða eða þjófnað – Verzlanahöllin mælir með að básleigjandi hafi samband við tryggingafélag sitt  til að fá frekari upplýsingar um það.

Starfsfólk Verzlanahallarinnar snyrtir reglulega til í básum og er það innifalið í leigugjaldinu. Básleigjandi þarf ekki að koma í Verzlanahöllina reglulega til að snyrta til í básnum, en starfsfólk mælir með að básleigjandi fylli reglulega á básinn og auglýsi vörurnar sínar.  Básleigjandi er þó ávallt ábyrgur fyrir að básinn sé snyrtilegur og uppfylli staðla verslunarinnar.

Eignaréttur og vöruskilmálar

Básleigjandi hefur ótakmarkaðan eignarétt á vörum sínum og rétt til að selja þær í básnum.   Básleigjandi er að öllu leyti ábyrgur fyrir sínum bás og því sem í honum er.

Umgengnisreglur 

Breytingar á básum eru með öllu bannaðar. Básleigjanda er einungis heimilt að selja þær vörur sem komast í básinn. Óheimilt er að setja vörur fyrir utan básinn. Ef vörur eru fyrir utan básinn verða þær fjarlægðar án fyrirvara og tilkynningar. Í Verzlanahöllinni er ekki aðstaða til að selja stóra muni og er þá átt við muni sem komast ekki í bás básleigjanda. 

Við hvern bás er bleikur rammi þar sem leigjandi getur skrifað upplýsingar um það sem er í básnum og eru sérstakir pennar fyrir rammann geymdir í afgreiðslu. Básleigjandi getur beðið starfsfólk um að fá sérstaka penna að láni til að skrifa upplýsingar um básinn í rammann og eru pennarnir geymdir í afgreiðslu.

Ekki er heimilt að selja ólöglegar, falsaðar eða skaðlegar vörur, tóbak, áfengi, matvöru, vopn, flugelda, klámfengið efni, notaðar snyrtivörur eða aðrar vörur sem starfsfólk telur ekki við hæfi.

Netverslunum og öðrum verslunum er ekki heimilt að selja í Verzlanahöllinni. Ekki er heimilt að hafa lagera eða vörur sem keyptar eru frá Ebay, Wish, Aliexpress eða öðrum álíka sölusíðum í Verzlanahöllinni og þá sérstaklega vörur sem ekki eru vottaðar til endursölu. Þeim sem hafa sölupláss í Kolaportinu að staðaldri eða í öðrum álíka mörkuðum er ekki heimilt að bóka bása Verzlanahallarinnar til að selja varning sinn. Ekki er heimilt að selja nýjar vörur sem hafa verið fluttar inn af viðkomandi, Verzlanahöllin er ekki lageraðstaða fyrir nýjar vörur, til eru önnur hentugri úrræði fyrir slíkt.

Nafnspjöld eða önnur slík markaðssetning er ekki leyfileg í básnum. Ef þessu er ekki framfylgt áskilur starfsfólk Verzlanahallarinnar sér rétt til að fjarlægja nafnspjöld, markaðssetningarauglýsingar og/eða vörur úr tilteknum básum án fyrirvara. Starfsfólk hefur einnig rétt á að vísa frá eða fjarlægja vörur sem eru metnar skaðlegar fyrir ímynd eða staðla verslunarinnar, til dæmis ef vörur eru óhreinar, illa lyktandi eða götóttar.

Skipulag og áfylling á bás

Básleigjandi er ábyrgur fyrir sínum bás og er velkomið að bæta vörum á hann að vild meðan á leigutíma stendur og er velkomið að bæta vörum á básinn að vild meðan á leigutíma stendur.. Innifalið í leigunni er ótakmarkað magn af límmiðum.

Básleigjanda er velkomið að fylla á básinn hvenær sem hentar á opnunartíma Verzlanahallarinnar. Básleigjandi skráir inn vörur eins og áður, kemur í Verzlanahöllina til að fá límmiða og nýtir eins og áður uppsetningarsvæðið til að gera vörurnar tilbúnar. 

Óskilavörur

Ef verðmiði hefur dottið af vöru og hún finnst ekki í kerfinu eða ef vara finnst eftir að leigutímabili er lokið setur starfsfólk hana á „tapað og fundið“ svæði Verzlanahallarinnar. Starfsfólk Verzlanahallarinnar mælir með að básleigjandi kanni reglulega hvort vörur úr hans bás hafi endað þar. Starfsfólk ráðleggur básleigjanda líka að kíkja við í Verzlanahöllina eftir að leigutíma er lokið, sakni básleigjandi vöru. Vörur koma oft í leitirnar eftir nokkra daga, sérstaklega þegar aðrir básaleigjendur pakka niður sínum básum. Það er á ábyrgð básleigjanda að leita að vörum sem hann saknar eftir að básleigu lýkur. Vörur án verðmiða og vörur sem gleymast eru geymdar í „tapað og fundið“ í 7 daga, eftir þann tíma eru þær í eigu Verzlanahallarinnar sem ráðstafar þeim og/eða gefur til góðgerðarmála.

Breyting á verði

Ef básleigjandi vill breyta verði á einstaka vöru gerir hann það á sínu svæði og kemur í Verzlanahöllina til að fá nýjan límmiða prentaðan og setur hann á vöruna. Básleigjandi er ábyrgur fyrir því að rétt verð sé á vörum hans. Óheimilt er að skrifa á verðmiðana og eru slíkir verðmiðar ógildir.

Afsláttur á bás

Ef básleigjandi vill setja afslátt á básinn sinn sendir hann tölvupóst á sale@verzlanahollin.is með nafni, básnúmeri og afsláttarprósentu sem hann óskar eftir að sé sett á básinn sinn. Hægt er að velja hvaða afsláttarprósentu sem er. Starfsfólk Verzlanahallarinnar setur afsláttinn á í tölvukerfinu og setur áberandi afsláttarmiða á básinn. 

ATH ef básleigjandi óskar eftir að afsláttur sé fjarlægður af básnum þarf hann sömuleiðis að senda tölvupóst á sale@verzlanahollin.is með nafni, básnúmeri og ósk um að fjarlægja afslátt.

Að færast milli bása

Básleigjandi bókar í upphafi heildartímabil sem hann vill vera í viðkomandi bás. Í lok básleigutímabilsins opnast greiðsluhnappur þar sem básleigjandi óskar eftir útgreiðslu á söluhagnaði, sem er einungis greiddur þegar vörurnar hafa verið sóttar af básleigjanda. Í kjölfar útgreiðslu eyðast vörurnar sem eru skráðar á básleiguna sjálfkrafa úr tölvukerfinu. Hafi básleigjandi ákveðið að halda áfram í nýjum bás í kjölfarið telst það sem nýtt leigutímabil og skráir básleigjandi inn vörurnar sem hann ætlar að selja í þeim bás, án tillits til þess hvort vörurnar hafi verið í fyrri bás eða ekki. Básleigjandi þarf síðan að fá verðmiða sem tilheyra nýja básnum prentaða í Verzlanahöllinni og er ábyrgur fyrir því að réttir verðmiðar séu á vörunum í nýja básnum, þar sem gamlir verðmiðar eru ógildir og finnast ekki lengur í tölvukerfinu.

Í lok leigutímans

Bás tæmdur

Básleiganda er skylt að tilkynna starfsfólki Verzlanahallarinnar í afgreiðslu áður en hann byrjar að tæma bás sinn í lok leigutímabils. Starfsfólk leiðbeinir básleigjanda um að sækja slá, setja vörur sínar á hana og koma með slána í afgreiðslu þar sem starfsfólk fer yfir verðmiða á vörunum og fjarlægir þjófavarnir. Básleigjandi má í kjölfarið pakka vörum sínum.

Básinn þarf að vera tómur í seinasta lagi einni klukkustund fyrir lokun á síðasta degi leigutímabils, það er á mánudegi til föstudags kl. 17:00, og á laugardögum og sunnudögum kl. 16:00 Næsti básleigjandi á rétt á básnum klukkustund fyrir lokun daginn áður en ný básaleiga hefst. Leigjandi er ábyrgur fyrir því að tæma básinn í lok leigutíma, nema að greitt sé sérstaklega fyrir þá þjónustu hjá Verzlanahöllinni. Mikilvægt er að verðmiðar séu enn á vörunum þegar básinn er tæmdur þar sem vörur án verðmiða má ekki taka með út úr versluninni. Starfsfólk hefur rétt á að athuga hvort verðmiðar séu á vörunum og gerir það áður en básleigjandi pakkar vörunum. Athugið að hafa skilríki meðferðis til að sýna starfsfólki þegar leigutímabili er lokið.

Ef básinn hefur ekki verið tæmdur á réttum tíma og ekkert samkomulag verið gert varðandi það, mun starfsfólk Verzlanahallarinnar sjá um að pakka vörunum niður og innheimta fyrir það afgreiðslugjald 5.000 krónur. Starfsfólk geymir  vörurnar í 7 daga að hámarki en 1.000 króna geymslugjald er innheimt fyrir hvern dag sem vörurnar eru í  geymslu hjá Verzlanahöllinni. Eftir þessa 7 daga verður þeim ráðstafað til góðgerðarmála.

Mögulegt er að semja fyrirfram um að starfsfólk tæmi básinn og kostar sú þjónusta 3.000 krónur. Semja þarf um þessa þjónustu fyrir hádegi daginn áður en bás skal tæmast.

Söluhagnaður

Við lok leigutímabils opnast greiðsluhnappur á innra svæði básleigjanda, sem básleigjandi smellir á til að óska eftir útgreiðslu á söluhagnaði. Söluhagnaður fæst einungis greiddur, hafi bás básleigjanda verið tæmdur og vörurnar sóttar. Í kjölfar útgreiðslu eyðast vörurnar sem eru skráðar á básleiguna sjálfkrafa úr tölvukerfinu.

Básleigjandi greiðir 15% af heildarverðmæti vara sem Verzlanahöllin selur í rekstrar- og aðstöðukostnað.

Söluhagnaðurinn er millifærður á þann reikning sem leigjandi gaf upp þegar hann bókaði básinn, allt að tveimur virkum dögum frá því að básleigu er lokið og básleigjandi óskaði eftir útgreiðslu.

ATH! Básleigu telst ekki lokið fyrr en leigjandi hefur tæmt básinn sinn.

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Governing law / Jurisdiction

These Terms and Conditions are in accordance with Icelandic law.